همه نوشته ها با برچسب: اقامت در ترکیه

۳ نوع کارت اقامت ترکیه

انواع کارت اقامت ترکیه کارت قرمز اولین و رایج ترین نوع اقامتی که همه ازش استفاده می کنند اقامت توریستی است که در واقع شما با ارائه مدارکی که اداره مهاجرت ترکیه از شما درخواست میکند کارت اقامت ترکیه (شش ماهه، یک ساله و یا دوساله) دریافت می کنید که فقط اجازه زندگی در این…

مشاهده
مشاوره و سوالات بیشتر از
گروه دایره ترکیه کلیک نمایید